Modul č. 1 - Fyzikální vlastnosti detektorů Modul č. 2 - Možný transfer technologií z jiných oblastí do dopravy Modul č. 3 - Laboratorní postupy při testování a vývoji technologií Modul č. 4 - Obsah a forma dopravních dat Modul č. 5 - Přenosy dopravních dat - radiokomunikace Modul č. 6 - Využitelnost dopravních dat - řízení, plánování, strategie Modul č. 7 - Výstup čidel - dopravní data Modul č. 8 - Využití simulačních modelů v dopravě Modul č. 9 - Modelovací mikro a makroskopické SW Modul č. 10 - Rozvoj ITS pro plánování dopravy Modul č. 11 - Věda a výzkum - Evropa vs. ČR Modul č. 12 - Případové studie zavedených ITS systémů ROMODIS LOGO  
   MODULY       ŘEŠENÉ PROJEKTY       SPOLUPRÁCE SE STUDENTY       AKTUALITY Z OBORU       ODKAZY   
 ROZVOJ MODERNÍCH DOPRAVNÍCH INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ  

 

 
dopravni info
 
idos
 
TOPlist

 

   
Spolupráce se studenty

Vážení studenti,
na této stránce si Vám dovolujeme nabídnout možnosti spolupráce na výzkumných projektech institucí zapojených do projektu ROMODIS (CDV, VUT, VŠB-TUO). Jedná se o nabídky brigádní práce (placené) nebo možnosti bezplatného zapojení do výzkumných projektů.
V sekci „ŘEŠENÉ PROJEKTY“ jsou popsány projekty, na kterých v součastné době instituce pracují a Vy máte možnost po individuální dohodě s řešiteli projektu se zapojit nebo využít možnost placené brigády.
V sekci „SPOLUPRÁCE SE STUDENTY“ naleznete detailní specifikaci možností Vašeho zapojení. Do budoucna Vám zapojení může přinést snadnější start Vaši profesní kariéry, přivýdělek a snadnější orientaci ve světě vědy a výzkumu jak v ČR, tak na evropském poli. Takto získané znalosti můžete využít při zpracování seminárních, bakalářských, magisterských nebo také disertačních prací. V případě zájmu kontaktujte přímo projektové manažery (emailem nebo na uvedeném telefonním čísle).
Projektový tým ROMODIS Vám přeje mnoho studijních, pracovních a profesních úspěchů nabytých pomocí projektu ROMODIS a snadnější orientaci vědy a výzkumu v oblasti inteligentních dopravních systémů.

 

  Současná nabídka spolupráce

 

Mobilní liniové řízení dopravy

V rámci projektu ViaZONE je neustále možnost zapojení se do řešitelského týmu v rámci získání zkušeností z vývoje telematického systému. Daná spolupráce se studenty je neplacená. Podmínkou spolupráce je: Student VŠ technického směru, zájem o řešení dané problematiky, ochota práce v týmu apod. Studentovi bude umožněno spolupracovat při vypracovávání mikroskopických simulací, testování systému v laboratorních podmínkách, popř. v terénu. Student získá možnost nastavení dlouhodobé spolupráce i s komerčním sektorem. Případní zájemci prosím kontaktujte projektového manažera Mgr. Marka Ščerbu na emailu: marek.scerba@cdv.cz

 

Jednotný systém dat ve veřejné osobní dopravě

V rámci řešení tohoto projektu neustále hledáme zájemce z řad studentů, kteří mají zájem o danou problematiku a chtěl by se bezplatně začlenit do řešitelského týmu. Zkušenosti nabyté vzniklou spoluprací by bylo možné uplatnit v budoucnu, popř. po oboustranné spokojenosti je možné v daném spolupráci pokračovat i v budoucím pracovním vztahu. Hledáme talenty: programátory xml databází, SOAP, apod. , studenty kteří se zajímají o problematiku inteligentních systémů ve veřejné dopravě apod. Zájemci se prosím obraťte na řešitele projektu Mgr. Marka Ščerbu, email: marek.scerba@cdv.cz

 

ECOSTARS Europe

Město Ostrava

 

    
Novinky

SOLEZ - startuje nový evropský projekt

Chytrá řešení podporující nízkoemisní zóny a jiné politiky nízkouhlíkové mobility ve městech EU

Více informací o projektu najdete na samostatné stránce: http://www.cdv.cz/projekt-solez/

[19. 1. 2017]

Integrované městské dopravní plánování k udržitelné mobilitě

Vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří jsou zařazeni k výkonu veřejné správy zejména ve věci dopravy a celkové koncepce města. Číslo akreditace kurzu: AK/PV-366/2014 http://www.cdv.cz/skoleni-integrovane-mestske-planovani/
[19. 1. 2017]

Seminár udržateľnej mobility v Žiline

28.4.2016 http://cdv.cz/seminar-mestska-mobilita-v-ziline
[7. 4. 2016]

Welcome to the ITS European Congress The Congress will take place from 6 to 9 June 2016 at the Scottish Exhibition and Conference Centre (SECC) which is just a short walk from the City Centre on the banks of the River Clyde. http://glasgow2016.itsineurope.com/

[7. 4. 2016]

25. listopadu 2015 se uskutečnila odborná konference VEŘEJNÁ DOPRAVA „ON-LINE“ 2015o aktuálních trendech v odbavovacích a informačních systémech (OIS) ve veřejné osobní dopravě. Sborník přednášek je možné stáhnout na: http://www.telematika.cz/download_cz.php?s_id=97&arch=1&razeni=1
[19. 2. 2016]

   

EU LOGA