Modul č. 1 - Fyzikální vlastnosti detektorů Modul č. 2 - Možný transfer technologií z jiných oblastí do dopravy Modul č. 3 - Laboratorní postupy při testování a vývoji technologií Modul č. 4 - Obsah a forma dopravních dat Modul č. 5 - Přenosy dopravních dat - radiokomunikace Modul č. 6 - Využitelnost dopravních dat - řízení, plánování, strategie Modul č. 7 - Výstup čidel - dopravní data Modul č. 8 - Využití simulačních modelů v dopravě Modul č. 9 - Modelovací mikro a makroskopické SW Modul č. 10 - Rozvoj ITS pro plánování dopravy Modul č. 11 - Věda a výzkum - Evropa vs. ČR Modul č. 12 - Případové studie zavedených ITS systémů ROMODIS LOGO  
   MODULY       ŘEŠENÉ PROJEKTY       SPOLUPRÁCE SE STUDENTY       AKTUALITY Z OBORU       ODKAZY   
 ROZVOJ MODERNÍCH DOPRAVNÍCH INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ  

 

 
dopravni info
 
idos
 
TOPlist

 

   
Pravidla e-learningu

 -

 • Pro přístup k jednotlivým vzdělávacím modulům je nutná registrace a následné  přihlášení na stránkách www.romodis.cz.
 • Po vyplnění registračních údajů obdrží registrovaný na zadanou emailovou adresu potvrzovací email.
 • Kliknutím na link v emailu je registrace dokončena a registrovaný se může přihlásit do kurzu.
 • Login (přihlašovací jméno) je emailová adresa.
 • Kurz obsahuje 11 vzdělávacích modulů, které jsou neustále zpřístupněny k registrace 24/7.
 • Do každého modulu je nutné se přihlásit kliknutím na „přihlásit se do modulu“. Moduly obsahují textový soubor, prezentaci, seznam literatury, důležité odkazy a názorná videa, pod textem modulu je prostor pro případnou diskusi, připomínky k modulům a zpětnou vazbu s tvůrci modulu.
 • Každý modul je uzavřen krátkým testem o 20-ti otázkách, kdy na každou otázku jsou  3 možnosti odpovědí, z nichž je vždy 1 správná.
 • Počet opakování testu není omezen, systém zaznamenává počet pokusů, čas a  úspěšnost v %.
 • Studenti mají možnost účastí v projektu získat propagační předměty projektu (iPod, sportovní taška).
 • Podmínkou získání propagačních předmětů projektu je absolvování testů u všech 11 modulů + vyplnění evaluačního dotazníku, který bude studentům zaslán ke konci kurzu.
 • Propagační předměty projektu získají 3 studenti, kteří dosáhnou nejlepších výsledků v testech (nutno absolvovat všech 11 testů) + vyplní evaluační dotazník.
 • Na závěr celého projektu (květen 2012) počítáme s organizací závěrečné konference na VŠB,  v rámci které bude pro zájemce připravena exkurze do NDIC (Národní dopravní informační centrum).

 

 

    
Novinky

SOLEZ - startuje nový evropský projekt

Chytrá řešení podporující nízkoemisní zóny a jiné politiky nízkouhlíkové mobility ve městech EU

Více informací o projektu najdete na samostatné stránce: http://www.cdv.cz/projekt-solez/

[19. 1. 2017]

Integrované městské dopravní plánování k udržitelné mobilitě

Vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří jsou zařazeni k výkonu veřejné správy zejména ve věci dopravy a celkové koncepce města. Číslo akreditace kurzu: AK/PV-366/2014 http://www.cdv.cz/skoleni-integrovane-mestske-planovani/
[19. 1. 2017]

Seminár udržateľnej mobility v Žiline

28.4.2016 http://cdv.cz/seminar-mestska-mobilita-v-ziline
[7. 4. 2016]

Welcome to the ITS European Congress The Congress will take place from 6 to 9 June 2016 at the Scottish Exhibition and Conference Centre (SECC) which is just a short walk from the City Centre on the banks of the River Clyde. http://glasgow2016.itsineurope.com/

[7. 4. 2016]

25. listopadu 2015 se uskutečnila odborná konference VEŘEJNÁ DOPRAVA „ON-LINE“ 2015o aktuálních trendech v odbavovacích a informačních systémech (OIS) ve veřejné osobní dopravě. Sborník přednášek je možné stáhnout na: http://www.telematika.cz/download_cz.php?s_id=97&arch=1&razeni=1
[19. 2. 2016]

   

EU LOGA