Modul č. 1 - Fyzikální vlastnosti detektorů Modul č. 2 - Možný transfer technologií z jiných oblastí do dopravy Modul č. 3 - Laboratorní postupy při testování a vývoji technologií Modul č. 4 - Obsah a forma dopravních dat Modul č. 5 - Přenosy dopravních dat - radiokomunikace Modul č. 6 - Využitelnost dopravních dat - řízení, plánování, strategie Modul č. 7 - Výstup čidel - dopravní data Modul č. 8 - Využití simulačních modelů v dopravě Modul č. 9 - Modelovací mikro a makroskopické SW Modul č. 10 - Rozvoj ITS pro plánování dopravy Modul č. 11 - Věda a výzkum - Evropa vs. ČR Modul č. 12 - Případové studie zavedených ITS systémů ROMODIS LOGO  
   MODULY       ŘEŠENÉ PROJEKTY       SPOLUPRÁCE SE STUDENTY       AKTUALITY Z OBORU       ODKAZY   
 ROZVOJ MODERNÍCH DOPRAVNÍCH INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ  

 

 
dopravni info
 
idos
 
TOPlist

 

   
Cíl projektu

 -

Cílem projektu je vzdělávání výzkumných pracovníků a studentů vysokých škol v oblasti inteligentních dopravních systémů.

Cíle projektu bude dosaženo 2 způsoby.

  1. Vzděláváním výzkumných pracovníků a předáváním know-how mezi sebou a také v rámci jednotlivých pracovních týmů (CDV, VUT, VŠB-TUO).
  2. Tvorbou a provozem e-learningového portálu, který slouží ke vzdělávání studentů technických oborů se zaměřením na inteligentní dopravní systémy a užší souvislosti v problematice dopravního inženýrství.

Vzdělávání výzkumných pracovníků 

Vzdělávání výzkumných pracovníků proběhlo v první fázi projektu, kdy na základě výsledků zahraničních cest a předávání takto nabytého profesního know-how došlo k uspořádání série workshopů, na kterých došlo k vyškolení celkového počtu 93 vyškolených výzkumných pracovníků.

Průběžně probíhá podpora výzkumných pracovníků v rámci aktivit předávání know-how a získávání informací využitelných pro potřeby projektu.

 Vzdělávání studentů

Vzdělávání studentů je zprostředkováváno pomocí e-learningového portálu, kde je umístěno 11 vzdělávacích modulů. E-lerningový kurz je otevřen v režimu 7/24, tak aby studenti mohli získávat znalosti z 11 modulů dle jejich specifických časových požadavků. Na základě prostudování dostupných materiálů k jednotlivým modulům bude studentem zpracován závěrečný test.

Po ukončení a zpracování výsledků všech 11 modulů proběhne workshop s řešiteli projektu. Obsahem bude motivace studentů a propagace vědecké činnosti v oblasti moderních inteligentních dopravních systémů. V rámci workshopu dojde k vyhodnocení výsledků e-learningového kurzu a k předání propagačních materiálů projektu nejúspěšnějším absolventům kurzu (iPod, sportovní taška).
 

 

    
Novinky

SOLEZ - startuje nový evropský projekt

Chytrá řešení podporující nízkoemisní zóny a jiné politiky nízkouhlíkové mobility ve městech EU

Více informací o projektu najdete na samostatné stránce: http://www.cdv.cz/projekt-solez/

[19. 1. 2017]

Integrované městské dopravní plánování k udržitelné mobilitě

Vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří jsou zařazeni k výkonu veřejné správy zejména ve věci dopravy a celkové koncepce města. Číslo akreditace kurzu: AK/PV-366/2014 http://www.cdv.cz/skoleni-integrovane-mestske-planovani/
[19. 1. 2017]

Seminár udržateľnej mobility v Žiline

28.4.2016 http://cdv.cz/seminar-mestska-mobilita-v-ziline
[7. 4. 2016]

Welcome to the ITS European Congress The Congress will take place from 6 to 9 June 2016 at the Scottish Exhibition and Conference Centre (SECC) which is just a short walk from the City Centre on the banks of the River Clyde. http://glasgow2016.itsineurope.com/

[7. 4. 2016]

25. listopadu 2015 se uskutečnila odborná konference VEŘEJNÁ DOPRAVA „ON-LINE“ 2015o aktuálních trendech v odbavovacích a informačních systémech (OIS) ve veřejné osobní dopravě. Sborník přednášek je možné stáhnout na: http://www.telematika.cz/download_cz.php?s_id=97&arch=1&razeni=1
[19. 2. 2016]

   

EU LOGA