Modul č. 1 - Fyzikální vlastnosti detektorů Modul č. 2 - Možný transfer technologií z jiných oblastí do dopravy Modul č. 3 - Laboratorní postupy při testování a vývoji technologií Modul č. 4 - Obsah a forma dopravních dat Modul č. 5 - Přenosy dopravních dat - radiokomunikace Modul č. 6 - Využitelnost dopravních dat - řízení, plánování, strategie Modul č. 7 - Výstup čidel - dopravní data Modul č. 8 - Využití simulačních modelů v dopravě Modul č. 9 - Modelovací mikro a makroskopické SW Modul č. 10 - Rozvoj ITS pro plánování dopravy Modul č. 11 - Věda a výzkum - Evropa vs. ČR Modul č. 12 - Případové studie zavedených ITS systémů ROMODIS LOGO  
   MODULY       ŘEŠENÉ PROJEKTY       SPOLUPRÁCE SE STUDENTY       AKTUALITY Z OBORU       ODKAZY   
 ROZVOJ MODERNÍCH DOPRAVNÍCH INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ  

 

 
dopravni info
 
idos
 
TOPlist

 

   
Odkazy

ITS REVUE - Časopis

Obrazek_ITS REVUE -

SLOVNÍK DOPRAVNÍ TERMINOLOGIE

Slovnik dopravni terminologie -

VÝZNAMNÉ ODKAZY

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky

Ministerstvo dopravy České republiky

Ministerstvo životního prostředí ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

 

VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ČR V OBLASTI ITS

Vysoké učení technické v Brně

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

České vysoké učení technické v Praze

Univerzita obrany Brno

Univerzita Pardubice

Vysoká škola logistiky Přerov


FIRMY ČR ZABÝVAJÍCÍ SE VĚDOU A VÝZKUMEM V OBLASTI ITS

 AŽD Praha 

 CAMEA, spol. s r.o.

České dráhy

ČD CARGO

ČD Telematika

 CEDA- Central European Data Agency, a.s 

 CE-Traffic 

 CROSS Zlín 

 ELTODO 

H I T HOFMAN s.r.o

 Chaps, spol. s r.o.

Kapsch Telematic Services, s.r.o.

KVADOS, a.s.

 Racom, spol. s r.o. 

SILMOS, spol. s r.o.

SPEL, spol. s r.o.

 

CLUSTRY, SDRUŽENÍ, CENTRA EXCELENCE V OBLASTI ITS

Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska

Česká asociace organizátorů veřejné dopravy

Česká kosmická kancelář

Česká logistická asociace

 IT CLUSTER 

 IT4Innovations 

 Moravskoslezský automobilový klastr o.s.

Svaz dopravy ČR

Ředitelství vodních cest

 Sdružení ČESMAD Bohemia

Sdružení dopravních podniků

Sdružení pro dopravní telematiku

Svaz spedice a logistiky

 


 

 

zpět
    
Novinky

SOLEZ - startuje nový evropský projekt

Chytrá řešení podporující nízkoemisní zóny a jiné politiky nízkouhlíkové mobility ve městech EU

Více informací o projektu najdete na samostatné stránce: http://www.cdv.cz/projekt-solez/

[19. 1. 2017]

Integrované městské dopravní plánování k udržitelné mobilitě

Vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří jsou zařazeni k výkonu veřejné správy zejména ve věci dopravy a celkové koncepce města. Číslo akreditace kurzu: AK/PV-366/2014 http://www.cdv.cz/skoleni-integrovane-mestske-planovani/
[19. 1. 2017]

Seminár udržateľnej mobility v Žiline

28.4.2016 http://cdv.cz/seminar-mestska-mobilita-v-ziline
[7. 4. 2016]

Welcome to the ITS European Congress The Congress will take place from 6 to 9 June 2016 at the Scottish Exhibition and Conference Centre (SECC) which is just a short walk from the City Centre on the banks of the River Clyde. http://glasgow2016.itsineurope.com/

[7. 4. 2016]

25. listopadu 2015 se uskutečnila odborná konference VEŘEJNÁ DOPRAVA „ON-LINE“ 2015o aktuálních trendech v odbavovacích a informačních systémech (OIS) ve veřejné osobní dopravě. Sborník přednášek je možné stáhnout na: http://www.telematika.cz/download_cz.php?s_id=97&arch=1&razeni=1
[19. 2. 2016]

   

EU LOGA